ម៉ាស៊ីនកំដៅទឹកឧស្សាហកម្ម

  • High Efficiency Industrial Chiller

    ម៉ាស៊ីនកំដៅឧស្សាហកម្មប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

    ម៉ាស៊ីនកំដៅឧស្សាហកម្មអាចត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្លាស្ទិចការធ្វើអេឡិចត្រូនិកការផលិតអេឡិចត្រូនិកឧស្សាហកម្មឱសថនិងគីមីការកែច្នៃម្ហូបអាហារនិងកន្លែងឧស្សាហកម្មផ្សេងៗព្រមទាំងប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់អគារស៊ីវិលផ្សេងៗដូចជាសណ្ឋាគារផ្សារទំនើបនិងអគារការិយាល័យ។